درباره کتابخانه ديجيتال

تاریخ : 1400/02/20
تعداد نمایش: 3458

کتابخانه ديجيتال

آيين نامه بخش منابع الکترونيک کتابخانه

 

ماده (1)

هدف :

هدف بخش منابع الکترونيک،مديريت منابع الکترونيک کتابخانه براي نيازسنجي جامعه استفاده کننده،شناسايي،گردآوري،نگهداري،سازماندهي،بازيابي و اشاعه منابع اطلاعات الکترونيکي مورد نياز به منظور پشتيباني از اهداف آموزشي و پژوهشي کتابخانه است.

 

ماده (2)

تعاريف آيين نامه :

1-2 منابع الکترونيک : مجموعه منابعي که به صورت الکترونيکي در دسترس است شامل مجموعه مجلات الکترونيک،کتب الکترونيکي،پايان نامه هاي الکترونيکي،استاندارد،و...

2-2  منابع الکترونيکي ناپيوسته (offline) : منابعي هستند که روي CD-ROM يا فلاپي ديسک قابل دسترسي هستند و بر روي يک کامپيوتر منفرد و مجزا مورد استفاده قرار مي گيرند.

3-2  منابع الکترونيکي پيوسته (online) : منابع کتابشناختي و يا منابع تمام متني که در روي سرورهاي شبکه اي ذخيره شده و از طريق شبکه سازمان مربوطه قابل دسترسي است.

4-2  بخش منابع الکترونيک : بخشي است تازه تاسيس در کتابخانه که وظيفه مديريت منابع الکترونيک و ارائه خدمات الکترونيکيه به اعضاء را به عهده دارد.

5-2   سيستماتيک دانلود : دريافت کل يک کتاب يا همه مقالات يک شماره از يک مجله خاص در يک زمان مشخص (از پايگاه هاي در دسترس).

 

ماده (3)

منابع در دسترس

دسترسي به پايگاه هاي داخلي و خارجي، سالانه و با توجه به بودجه و تصميم گيري مديريتي در کتابخانه متغير است.

1-3  پايگاه هاي داخلي : دسترسي به پايگاه هاي ناشران الکترونيکي و پايگاه هاي اطلاعاتي کتابشناختي.

2-3  پايگاه هاي خارجي: مقالات کنفرانسهاي داخل کشور(civilica)،بانک اطلاعات نشريات کشور(magiran)،بانک نشريات فارسي ايران.

3-3  مجموعه نمايه ، بصورت آفلاين.

 

ماده (4)

استفاده کنندگان از منابع الکترونيک

1-4  اعضاي هيات علمي دانشگاهها

2-4  دانشجويان در کليه مقاطع تحصيلي  و تحصيلات تکميلي

3-4  حوزه هاي علميه (خواهران و برادران)

4-4    مراجعان متفرقه

تبصره  : ساير محققين با ارائه معرفي نامه از مديريت کتابخانه با مدت زمان مشخص مي توانند استفاده نمايند.

 

ماده (5)

وضعيت فيزيکي بخش منابع الکترونيکي :

بخش منابع الکترونيک ، با دارا بودن سايت کامپيوتري و استفاده از...دستگاه رايانه امکان استفاده از منابع الکترونيک را در فضاي فيزيکي بخش را فراهم کرده است.

 

ماده (6)

 

شرايط دسترسي به منابع الکترونيک:

1-6  استفاده از منابع الکترونيکي براي جامعه استفاده کننده به صورت رايگان در محدوده آي پي هاي کتابخانه امکان پذير است.

2-6  هر فرد مي تواند براي استفاده از اينترنت مي تواند از اين پايگاه ها در کتابخانه استفاده نمايد.

3-6  چنانچه اعضاء، در بخش منابع الکترونيک از خدمات پايگاه ها استفاده نمايند امکان انتقال اطلاعات آنها بر روي ديسک فشرده (CD) ويا فلش (cool disk)

وجود دارد.

تبصره1 : اعضاء کتابخانه مي توانند از وي پي ان مخصوص ارتباط با خارج از کتابخانه از منابع الکترونيکي استفاده نمايند.

تبصره2 : مراجعين متفرقه موظفند در فضاي فيزيکي بخش منابع الکترونيک از اين امکانات استفاده کنند.

تبصره3 : براي اعضاء کتابخانه امکان وي پي ان در خارج از کتابخانه وجود ندارد.

تبصره4 : امکان پرينت در اين بخش وجود ندارد.

 

ماده (7)

محدوديت ميزان استفاده از منابع الکترونيک

1-7  در استفاده از منابع الکترونيکي محدوديتي وجود ندارد مگربراي پايگاه هايي با شرايط خاص.مثل سيويليکا(civilica)

2-7  کليه افراد، در هنگام استفاده از منابع الکترونيک ،موظف به رعايت نکاتي هستند مانند عدم دانلود سيستماتيک

تبصره : در صورت عدم رعايت نکات لازم براي دانلود مجاز، با متخطي برخورد خواهد شد

 

 

اين آيين نامه در....................ماده و.........................تبصره در تاريخ........................به تصويب مديريت کتابخانه رسيده و لازم الاجرا مي باشد.