جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :محمد علیدوست
تصويرگر:1. اوژن‌ ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون ف‍لان‍دن‌ 2. پ‍اس‍ک‍ال‌ ک‍س‍ت‌
عنوان اصلی:م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‍ی‌ از ن‍گ‍اه‌ ت‍ص‍وی‍ر
موضوع فارسي:1. معماری -- ایران -- ‏‫تاریخ - مصور 2. معماری اسلامی
ناشر: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ;تهران ;1376 ; ;
شماره راهنما:م854ع 955/ 720
رده کنگره:NA 1480 6م7ع
شابک:964-422-026-9
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1402/11/2330701