جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :وی‍ک‍ت‍ور ام‍ی‍ل ف‍ران‍ک‍ل‌
مترجم :1. احمد صبوری 2. عباس شمیم
عنوان اصلی: ان‍س‍ان‌ در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ م‍ع‍ن‍ای‌ غ‍ای‍ی‌
موضوع فارسي:1. روان‌پزشکی و دین 2. روان‌درمانی 3. معنا‌درمانی
ناشر:آشیان‏‫ ;تهران ;1390 ; ;
شماره راهنما:الف349ف 195/ 150
رده کنگره:RC 455 4ف9ر
شابک:978-964-7518-77-2
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/07/2426351