جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :یاسمن نقی زاده
عنوان اصلی:ارزیابی مدیریت کتابخانه ها (مدل BSC)
موضوع فارسي:1. کارکنان - ارزشیابی 2. عملکرد - مدیریت - ارزشیابی 3. عملکرد - ارزشیابی 4. کارآمدی سازمانی - ارزشیابی 5. کارت امتیازی متوازن(مدیریت)
ناشر:سولدوزبایجان ;نقده ;1397 ; ;
شماره راهنما:الف597ن 3125/ 658
رده کنگره:HF 5549/5 4الف7ن
شابک:978-600-7388-51-8
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/07/2426353