جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :پنی گرین
نویسنده همکار:تونی وارد
مترجم :نبی اله غلامی
عنوان اصلی:جرم حکومتی
عنوان فرعی:دولت ها، خشونت و فساد
موضوع فارسي:1. فساد سیاسی 2. تعقیب و ایذای سیاسی 3. جرایم دولتی 4. تروریسم دولتی 5. نسل کشی 6. جرایم جنگی
ناشر:مجد ;تهران ;1397 ; ;
شماره راهنما:ج426گ 13/ 364
رده کنگره:JF 1081 4ج4گ
شابک:978-622-225-001-0
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/06/2326084