جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :آماندا کلایدزدیل
مترجم :مریم باباشاهی
عنوان اصلی:مواد شیمیایی در مرمت
عنوان فرعی:راهنمایی جهت جلوگیری از خطرات احتمالی و نحوه استفاده صحیح از آنها
موضوع فارسي:1. مواد شیمیایی - پیش بینی های ایمنی - دستنامه ها 2. مواد شیمیایی - کارمندان - بهداشت 3. مواد خطر زا - پیش بینی های ایمنی - دستنامه ها 4. ایمنی صنعتی
ناشر:دانشگاه هنر ;تهران ;1379 ; ;
شماره راهنما:م636ک 2804/ 660
رده کنگره:TP 149 8م8ک
شابک:964-6218-25-3
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/04/3124813