جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :کایننگ زو
مترجم :1. محمدرضا کمالی 2. آزاده امیدوار 3. سعید اسکندری
عنوان اصلی:زمین شناسی نفت غیرمتعارف
موضوع فارسي:1. نفت - زمین شناسی 2. سوخت نفتی
ناشر:پژوهشگاه صنعت نفت ;تهران ;1393 ; ;
شماره راهنما:ز67ز 282/ 553
رده کنگره:TN 870/5 8ز43د
شابک:978-600-591-81-2
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/04/3124675