جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :ماندانا آقابیگی
نویسنده همکار:1. مهدی جهانگیری 2. بهمن رماوندی
عنوان اصلی:مجموعه آیین نامه های بهداشت کار در صنایع پتروشیمی
موضوع فارسي:1. پتروشیمی، صنایع - ایران 2. پتروشیمی، صنایع - ایران - آیین نامه ها 3. بهداشت صنعتی - ایران - آِین نامه ها 4. پتروشیمی، صنایع - پیش بینی های ایمنی 5. ایمنی صنعتی
ناشر:حک ;تهران ;1391 ; ;
فروست:سری مجموعه الزامات بهداشت کار در صنایع پتروشیمی; 1
شماره راهنما:م644آ 2728/ 338
رده کنگره:HD 9579 9الف33پ
شابک:978-964-91215-1-2
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/04/3124792