جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :دیوید ار گسکل
مترجم :1. علیرضا اعلائی 2. سعیدرضا زارع
عنوان اصلی:آشنایی با پدیده های انتقال در مهندسی مواد
موضوع فارسي:1. مواد صنعتی - دینامیک سیالات 2. جرم(فیزیک) - انتقال 3. گرما - انتقال
ناشر:ارکان دانش ;اصفهان ;1388 ; ;
شماره راهنما:آ442گ 11296/ 620
رده کنگره:TA 418/5 5آ2گ
شابک:978-964-2591-05-3
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/04/3124788