جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف :وی. اس وتوکوری
نویسنده همکار:ک کاتسویاما
مترجم :محمدفاروق حسینی
عنوان اصلی:درآمدی بر مکانیک سنگ
موضوع فارسي:سنگ ها - مکانیک
ناشر:نشر کتاب دانشگاهی ;تهران ;1378 ; ;
شماره راهنما:د395و 15132/ 624
رده کنگره:TA 706 4د2و
شابک:978-964-6904-10-1
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/04/2924652