جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :جان گری
مترجم :1. نوید ن 2. رضا نیازی
عنوان اصلی:مردان مریخی زنان ونوسی
عنوان به زبان اصلی:Men are from Mars,women are from Venus
عنوان ديگر:راهنمای بهبود روابط و ارضای نیازهای زناشویی
موضوع فارسي:1. زناشویی 2. زناشویی - روابط 3. روابط بین اشخاص
ناشر:بوستان دانش ;‏قم ;1387 ; ;
شماره راهنما:م391گ 78/ 646
رده کنگره:HQ 734 4م4گ
شابک:978-964-8144-80-2
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
 1384/08/261 ‏-1384/08/268957
 1386/05/28‏-2 ‏-1386/05/2815805
1400/08/19 ‏-12‏-1388/12/2217634