جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف : محسن قرائتي
عنوان اصلی:سيماي مسکن و شهر اسلامي
موضوع فارسي:1. اسلام‌ 2. عمران و شهرسازي‌
ناشر:مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن ; ;- ;- ;-
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
      1398/07/0620014350