جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
مؤلف :وو - چونگ کیم
مترجم :محمد سوری
عنوان اصلی:سنگفرش هر خیابان از طلاست
عنوان به زبان اصلی:Every street is paved with gold
موضوع فارسي:1. موفقیت در کسب و کار - کره جنوبی 2. شرکت دیووTaeu Group 3. مدیریت صنعتی - کره جنوبی 4. کیم ،وو - چونگ ،1936Kim,u jung -
ناشر:‏سیمین ;تهران ;1373 ; ;
شماره راهنما:س 77چ 1/ 650
رده کنگره:HF 5386 9س92ک
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
1402/11/011384/05/13‏-1 ‏-1384/05/135788
1403/01/28  3  1399/08/127432
1403/03/171398/09/28 2  1398/09/2823638