جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف : محمدجواد مروجی طبسی
عنوان اصلی:امام باقر علیه السلام در آفاق نگاه ها
موضوع فارسي:2- از منظر دیگران
ناشر:مجله حوزه ; ;- ;- ;-
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
      1395/05/0520006295