اخبار و اطلاعیه

اسامي پذيرفته شدگان کنکور99 کتابخانه امامزاده ابوالعباس(ع)
تاریخ خبر: 1399/11/16
تعداد نمایش: 3733

 

 

 

ضمن عرض تبريک

 اسامي پذيرفته شدگان کنکور 99 کتابخانه امامزاده ابوالعباس(ع)

رديف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

رشته قبولي

دانشگاه

 

1

سجاد آشوري

ادبيات

مديريت امور مالي

يزد

 

2

يوسف آقاعبدالهيان

تجربي

علوم تغذيه

علوم پزشکي اصفهان

 

3

حسين احمدي

رياضي

عمران

اردکان يزد

 

4

محمد مهدي احمدي

ادبيات

مشاوره

فرهنگيان

 

5

عليرضا افضلي

ادبيات

فقه و حقوق

شاهد تهران

 

6

حسين اميني

رياضي

مکانيک

کاشان

 

7

محمدحسين اميني

رياضي

مکانيک

کاشان

 

8

مرتضي باقري

تجربي

اتاق عمل

آزاد اصفهان

 

9

عباس باقريان

رياضي

برق

صنعتي اصفهان

 

10

محمد برخوردار

تجربي

پرستاري

شهرکرد

 

11

حميدرضا بندس

تجربي

پرستاري

علوم پزشکي ارتش

 

12

اميرمحسن پاپرون

کامپيوتر

کامپيوتر

خوارزمي شهرضا

 

13

سجاد جعفري

رياضي

فيزيک

کاشان

 

14

محمدجواد چنگانيان

تجربي

پرستاري

آزاد دهاقان

 

15

يوسف حيدريان

تجربي

پرستاري

آزاد دهاقان

 

16

عرفان دانشمند

رياضي

برق

صنعتي اصفهان

 

17

ايمان زارعي

ادبيات

آموزش زبان عربي

فرهنگيان قم

 

18

جواد زارعي

رياضي

مهندسي نفت

اهواز

 

19

عليرضا شکري

رياضي

مهندسي نفت

صنعتي اصفهان

 

20

سعيد شماعيل

کامپيوتر

کامپيوتر

مهاجر

 

21

عليرضا صباغي

رياضي

مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي

گرگان

 

22

مهدي عادلي

رياضي

کامپيوتر

پيام نوراصفهان

 

23

اميرحسين قاسمي

ادبيات

آموزش علوم اجتماعي

فرهنگيان اصفهان

 

24

رضا قرباني

رياضي

آمار

دانشگاه اصفهان

 

25

مهدي قضاوي

رياضي

کامپيوتر

علم و صنعت تهران

 

26

علي قضاوي

رياضي

مهندسي معدن

صنعتي اصفهان

 

27

محمدامين گلي

ادبيات

مشاوره

فرهنگيان

 

28

علي مأمن پوش

رياضي

کامپيوتر

اصفهان

 

29

محمدطاها معتمدي منش

تجربي

پرستاري

کاشان

 

30

مهدي معتمدي منش

تجربي

مديريت امور بانکي

آزاد اصفهان

 

31

امير مهتري

رياضي

مهندسي برق

گلپايگان

 

32

محمدرضا نجفي

کامپيوتر

کامپيوتر

سروش

 

33

محمدحسن وکيلي

تجربي

زيست

فرهنگيان

 

34

اميرحسين هاديان

تجربي

عمران

آزاد اصفهان

 

35

متين کرمعلي

ادبيات

علوم تربيتي

پيام نورخوراسگان

 

 

 

نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات
عبارت مقابل را عینا در کادر زیر وارد کنید