جهت رزرو مدرک شماره ثبت مورد نظر را یاداشت نمایید
         
مؤلف : هاروارد
نویسنده همکار:1. بیزینس 2. ریویو
مترجم : تقی‌زاده‌مطلق سیدمحمد
عنوان اصلی:درباره مدیریت تغییر
عنوان روی جلد:10 مقاله که باید خواند، درباره مدیریت تغییر
عنوان فرعی:10 مقاله که باید خواند
عنوان ديگر:مدیریت تغییر: راهکارهایی جهت ایجاد تغییرات مناسب در وضعیت بحرانی
موضوع فارسي:1. تحول سازمانی 2. رهبری
موضوع انگليسي:1. Organizational change 2. Leadership
ناشر:نشر هنوز ;تهران ;1397 ; ;
شماره راهنما: 406/ 658
رده کنگره:HD 58/8 44م
شابک:978-600-6047-91-1
مفقودیصحافیوجینتاریخ بازگشتامانتسال چاپ قسمت نسخهجلدشابکتاریخ ثبتشماره ثبت
   1  1400/06/2326085